תיאור

מהירות: 28 דפים דקה

טונר ל-3000 דפים

דופלקס: כולל

רשת: כולל

כולל טונר מקורי נוסף