תיאור

פקס: כולל

מכונת צילום: כולל

סורק: כולל

WI-FI: כולל

מהירות: 26 דפים לדקה

מזין נייר: כולל