תיאור

מדפסת לייזר שחור לבן

מהירות: 33 דפים לדקה

דופלקס: כולל

חיבור LAN: כולל

חיבור USB: כולל