תיאור

מדפסת

סורק:(כלול)

WIFI:(כלול)

מסך מגע

מהירות 16/20 דפים לדקה

מגש הזנה ל-‏225 גיליונות

מזין מסמכים אוטומטי ל-‏35 גיליונות