תיאור

דפים לדקה: 22 דפים

הדפסה אל חוטית: כולל

USB2