תיאור

מדפסת

סריקה:(כלול)

צילום:(כלול)

פקס:(כלול) עם מזין נייר

WIFI:(כלול)

מהירות: עד 18 שחור 10 בצבע

עומס עבודה: עד 800 דפים בחודש

**אפשרות הדפסה דו צדדי