תיאור

מהירות: 28 דפים לדקה

צילום: כולל

סורק: כולל

פקס DOK

דופלקס לסריקה וצילום

חיבור LAN: כולל

חיבור USB: כולל