תיאור

מדפסת ליזר שחור

פקס: כולל

מכונת צילום: כולל

סורק: כולל

מזין נייר: כולל

מהירות: 22 דפים לדקה

חיבור USB: כולל

חיבור LAN: כולל