תיאור

מדפסת לייזר צבעונית

פקס: כולל

סורק: כולל

מכונת צילום: כולל

Duplex: כולל

מזין נייר: כולל

מהירות: 22 דפים לדקה

USB: כולל

אחראיות HP: ל3 שנים