תיאור

פקס: כולל

סורק: כולל

מכונת צילום: כולל

Duplex: כולל

מזין נייר: כולל

מהירות: 33 דפים לדקה

USB: כולל

LAN: כולל

כולל טונר ל- 5.000 או 10.000 דפים