תיאור

מדפסת הזרקת דיו משולבת- צבע

פקס: כולל

מכונת צילום: כולל

סורק: כולל

מזין נייר: כולל. 35 עמודים

חיבור USB: כולל

חיבור WI-FI- כולל