תיאור

מדפסת

סורק:(כלול)

צילום:(כלול)

WIFI:(כלול)

**כולל פקס עם מזין נייד

מהירות: עד 20 דפים שחור לבן