תיאור

מדפסת

צילום:(כלול)

WIFI:ׁׁ(כלול)

סורק:(כלול)

פקס:(כלול) עם מזין נייר

מהירות: 16/20 דפים לדקה

עומס עבודה: עד 3000 דפים בחודש

**אפשרות הדפסה דו צדדי