תיאור

מדפסת הזרקת דיו – שחור לבן

מהירות הדפסה: 34 דפים בדקה

חיבור רשת: כולל

דופלקס: כולל

חיבור USB: כולל