תיאור

מדפסת

סריקה:(כלול)

צילום:(כלול)

פקס:(כלול) עם מזין נייר

WIFI:(כלול)

מהירות: 24 שחור 18 בצבע

עומס עבודה: עד 30000 דפים בחודש

*תומך ב HP ePrint‏, Apple AirPrint‎™