תיאור

מדפסת

סריקה:(כלול)

צילום:(כלול)

פקס:(כלול) עם מזין נייר

WIFI:(כלול)

מהירות:18/22 דפים לדקה

עומס עבודה: עד 25000 דפים בחודש

***כל צבע בנפרד