תיאור

מדפסת

סורק:(כלול)

צילום:(כלול)

מהירות: עד 16 דפים שחור לבן